Home | Wij vinden dat jouw mening telt

Wij vinden dat jouw mening telt

De energietransitie raakt ons allemaal

Dagelijks lezen en horen we veel over de energietransitie. We hebben allemaal een mening over groene stroom en wat het betekent voor onszelf.
Energiecoöperatie Echteld – Lienden zet zich in voor haar leden.
Wij willen jou laten profiteren van energiepark Echteld – Lienden met structureel betaalbare en duurzaam opgewekte stroom.
Ook jouw lidmaatschap is van groot belang om dit te kunnen realiseren.

1. Maatschappelijk rendement

De exploitant van het zonnepark of windpark doneert jaarlijks een bedrag per 1.000 kWh aan het omgevingsfonds. Dit geld wordt besteed aan maatschappelijke en sociale doelen in de gemeenschap.

2. Verduurzaming van je woning

De energiecoöperatie zet zich in om directe (financiële) voordelen voor haar leden te realiseren en ontwikkelingen te stimuleren op het gebied van energiebesparing en verduurzaming.
Hierbij kun je onder andere denken aan het verduurzamen van je woning, zoals isoleren en het collectief inkopen van zonnepanelen.

3. Hoger rendement op je spaargeld

Als lid van de energiecoöperatie krijg je de mogelijkheid om obligaties voor dit project te kopen. Hiermee word je medefinancier van het park en ontvang je een hoger rendement op je spaargeld dan bij de bank.

4. Betaalbare (goedkopere) stroom

In het klimaatakkoord is afgesproken dat er  een evenwichtige eigendomsverdeling moet zijn tussen lokale bewoners en ontwikkelaar(s). Met dit zogenaamde “lokale eigendom” willen wij jou als bewoner financieel laten profiteren van het energiepark in de vorm van betaalbare (goedkopere) stroom. Tevens moet dit “lokale eigendom”

Energiebesparing en de productie van duurzame energie, dát is wat Energiecoöperatie Echteld-Lienden wil voor haar leden. Maar wat wil jij als bewoner? Wat is jouw behoefte, wat vind je belangrijk, wat verwacht je van ons en waarom zou je lid worden van Energiecoöperatie Echteld-Lienden?

Wij willen graag jouw mening horen:

Energiecoöperatie
Echteld-Lienden

Panderweg 2
4033 AR Lienden
+31 344 700 220
info@ecoopechteldlienden.nl

NL00 RABO 1234 5678 90
RABONL2U
BTW NL123456789B01
KvK 802 800 72