Home | Projecten | Zonnepark Panderweg (Lienden)

Zonnepark Panderweg (Lienden)

Aan de noordkant van de A15 bij Lienden heeft Energiecoöperatie Echteld-Lienden plannen voor de ontwikkeling van een zonnepark in de buurt van de Panderweg. Energiecoöperatie Echteld-Lienden houdt u op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen rondom het zonnepark Panderweg. Later meer… 

Gezamenlijk meerwaarde creëren

Meedenken en meepraten

In gesprek met directe omwonenden
We zullen de komende periode gebruiken om keukentafelgesprekken te voeren met bewoners en bedrijven in de directe omgeving. Zij ontvangen hiervoor een uitnodiging per brief. Tijdens deze gesprekken leggen we uit wie we zijn, wat onze ideeën zijn en vragen we hoe de omgeving betrokken en geïnformeerd wil worden. Bijvoorbeeld door deelname aan het participatieplatform.

Meewerken in een participatieplatform
We richten een participatieplatform op, waarin omwonenden, omliggende bedrijven, dorpsraden en andere belanghebbenden kunnen meewerken aan de ontwikkeling van het park. Zo kunnen ze bijvoorbeeld meedoen aan ontwerpsessies om de landschappelijke inpassing van het zonnepark en het windpark te bepalen of meedenken over de manier waarop de omgeving financieel profiteert van het energiepark. Het participatieplatform heeft een adviserende rol.

Kennismaken en vragen stellen tijdens bewonersavonden
Verderop in het proces organiseren wij bewonersavonden, waarbij we alle geïnteresseerde inwoners, het lokale bedrijfsleven en andere belanghebbenden die niet deelnemen aan het participatieplatform, betrekken bij het plan. Iedereen mag hier vragen stellen en meedenken over het plan. We vertellen hier ook meer over de manier waarop de omgeving financieel kan meedoen.

Meeprofiteren

We willen dat de omgeving meeprofiteert van het energiepark. We willen daarnaast dat alle inwoners mee kunnen doen. We praten met de omgeving en kijken waar behoefte aan is. De uiteindelijke vorm van de financiële participatie zal daarom later in het proces vormgegeven worden. Wel kun je hierbij denken aan:

  • Lokaal eigenaarschap verkennen met Energiecoöperatie Echteld-Lienden en lokale ondernemers;
  • Mee-investeren via een obligatieregeling;
  • Korting op producten en diensten: zelf verduurzamen;
  • Afname van lokaal opgewekte duurzame energie;
  • Bijdragen aan een omgevingsfonds.