Home | Projecten | Zonneweide Spoortstraat (Echteld)

Zonneweide Spoortstraat (Echteld)

In Echteld ontwikkelt Energiecoöperatie Echteld-Lienden Zonneweide Spoorstraat.  Inwoners van Echteld zien de zonnepanelen niet vanuit hun woning, maar kunnen er wel van profiteren. Zij kunnen zich namelijk als eerst inschrijven voor verschillende lokale voordelen en zo meedelen in de opbrengst van het zonnepark. Daarna is het de beurt aan overige inwoners van de gemeente Neder-Betuwe en daarbuiten.

Lokale voordelen voor Echteld

Een deel van de grond langs de A15 behoudt haar agrarische functie. We zijn in gesprek met lokale partijen om schapen onder de panelen te laten grazen. Daarnaast vinden we het belangrijk de lokale economie te steunen en daarom streven we ernaar lokale grondverzetbedrijven en hoveniers in te zetten. Zonneweide Spoorstraat produceert straks net zoveel stroom als het gemiddelde energieverbruik van alle huishoudens in Echteld en een deel van de bedrijven.

Zo komt het zonnepark er straks uit te zien

We planten bomen en struiken waardoor de panelen vrijwel niet zichtbaar zijn. Zo verwachten we een positieve bijdrage te leveren aan het versterken van de lokale ecologie en biodiversiteit.

Planning zonnepark bij Echteld

 • 2021 – 2022: Start en afronding aanbesteding
  Wanneer de vergunning is verleend, breekt een nieuwe fase aan. In 2022 gaan we de aanbesteding voorbereiden. We vinden het daarbij belangrijk om ook te investeren in de lokale economie. Daarom willen we waar mogelijk lokale bedrijven inzetten voor de werkzaamheden.
 • Begin 2023: Start bouw zonneweide
  In 2023 start de bouw van de zonneweide. Wanneer de aanbesteding is afgerond, passen we deze planning verder aan.
 • Eind 2023: Zonneweide operationeel
  Wanneer alle zonnepanelen geïnstalleerd zijn, kan het zonnepark daadwerkelijk groene stroom leveren aan het netwerk. Een feestelijk moment. Te zijner tijd zullen we een officiële opening organiseren voor de gemeenschap van Echteld.
Bouwwerkzaamheden zonnepanelen Vattenfall
Locatie Aan de Spoorstraat en langs de A15 in Echteld (Gelderland) 
Vermogen 11,5 megawatt 
Hoogte Maximaal twee meter  
Huishoudens Groene energie voor ongeveer 3.000 huishoudens 
Oppervlakte8 hectare voor zonnepanelen, 3 hectare voor biodiversiteit en meervoudig landgebruik
Start bouw Begin 2023 
Operationeel Eind 2023 

Meedelen in de opbrengst

Energiecoöperatie Echteld-Lienden vindt het belangrijk dat je als inwoner van Echteld kunt profiteren van de opbrengst van een zonnepark.

Er zijn vier manieren voor lokaal voordeel:

 1. Je kunt mee-investeren via obligaties van de zonneweide. Je ontvangt een vast rendement voor de periode van vijf jaar. Na de vergunningsverlening wordt het rendement vastgesteld.
 2. Door klant te worden van Vattenfall kun je als inwoner meedelen in de opbrengst. Dat kan via lokale stroomafname of korting op de energierekening. We stellen 50% van de opgewekte stroom van de zonneparken in Echteld beschikbaar aan de inwoners van Echteld.
 3. Vattenfall draagt 0,50 cent per MWh bij aan het duurzaamheidsfonds van de gemeente Neder-Betuwe. Het exacte totaalbedrag hangt af van de energieproductie als het park operationeel is.
 4. Korting op producten en diensten van Vattenfall. Meer informatie hierover volgt.

Zeven veelgestelde vragen over het zonnepark

Waarom is dit een geschikte locatie voor het zonnepark?

In het gemeentelijk beleid vormt het opwekken van zonne-energie langs infrastructuur, zoals de locatie aan de Spoorstraat bij de A15, een belangrijk uitgangspunt. Mede door de vorm en ligging van het perceel – de grond ligt ingesloten tussen de Spoorstraat, het viaduct en de A15 – is het gebied niet optimaal in te zetten voor efficiënt agrarisch ondernemen. Bovendien ligt de locatie niet ver van Vattenfalls bestaande windmolens; het zonnepark kan dus eventueel gebruikmaken van dezelfde netaansluiting. Door gebruik te maken van dezelfde netaansluiting zijn de (maatschappelijke) kosten zo laag mogelijk.

Zijn de zonnepanelen zichtbaar vanaf de (snel)weg?

Automobilisten zien de zonnepanelen van Zonneweide Spoorstraat vanaf de snelweg wel staan. We gaan de panelen zo installeren dat ze gericht zijn op het zuiden en automobilisten dus geen last hebben van schittering van de zon.

Wat is de levensduur van het zonnepark?

Zonneweide Spoorstraat gaat 25 tot 30 jaar mee. Om ervoor te zorgen dat het zonnepark zo lang mogelijk meegaat, voeren we regelmatig onderhoud uit. Als we het zonnepark in de toekomst moeten afbreken, wil Vattenfall zoveel mogelijk materialen recyclen. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor het opruimen van de installatie.

Waarom wordt dit zonnepark gebouwd?

Eén van de manieren om dit te bereiken is meer duurzame energie opwekken. Daarom investeren we fors in zonne-energie. De afgelopen jaren zijn de kosten van zonnepanelen aanzienlijk gedaald. Zonne-energie behoort tot de goedkoopste vormen van duurzame elektriciteitsopwekking.

Op welke manier wordt er rekening gehouden met de omgeving?

Voldoende draagvlak is belangrijk voor ons. Daarom betrekken we de omgeving in een vroeg stadium bij onze plannen en passen we waar nodig onze plannen aan.

Wanneer start de bouw en hoe lang gaat dat duren?

In de eerste helft van 2023 starten we met de bouw van het zonnepark. Als alles volgens planning verloopt, verwachten we dat het zonnepark eind 2023 operationeel zal zijn.

Op welke manier profiteert de omgeving van het zonnepark?

Wij vinden het belangrijk dat je als inwoner van Echteld kan meedelen in de opbrengst van een zonnepark. Daarom stellen we verschillende lokale voordelen beschikbaar.