Home | Wij vinden dat jouw mening telt

Wij vinden dat jouw mening telt

De energietransitie raakt ons allemaal

Dagelijks lezen en horen we veel over de energietransitie en hebben we allemaal een mening over groene stroom en wat het betekent voor jezelf. Energiecooperatie Echteld – Lienden is een belangrijke belanghebbende bij het energiepark Echteld – Lienden en wil zich sterk maken voor een goede invulling van het lokale eigendom. Dit betekent een gedeelte van het rendement van het park direct ten gunste laten komen aan de leden van de coöperatie, onder ander in de vorm van structureel betaalbare duurzaam geproduceerde stroom.

1. Maatschappelijk rendement

De exploitant van het zonnepark of windpark doneert jaarlijks een bedrag per 1.000 kWh aan het omgevingsfonds. Dit geld moet besteed worden aan maatschappelijke en sociale doelen in de gemeenschap.

2. Verduurzaming van uw woning

De energiecoöperatie gaat zich inzetten om directe (financiële) voordelen voor haar leden te realiseren en ontwikkelingen te stimuleren op het gebied van energiebesparing en verduurzaming. Hierbij kun je onder andere denken aan verduurzamen van je woning, isoleren en collectieve inkoop van zonnepanelen.

3. Hoger rendement op uw spaargeld

U krijgt als lid van de energiecoöperatie de mogelijkheid om obligaties voor dit project te kopen. U wordt hiermee mede financier van het park en kunt een hoger rendement op uw spaargeld realiseren dan dat u bij de banken krijgt.

4. Betaalbare (goedkopere) stroom

In het klimaatakkoord is vastgelegd dat gestreefd moet worden naar een evenwichtige eigendomsverdeling van een wind- of zonnepark tussen lokale bewoners en de ontwikkelaar(s). Met dit zogenaamde “lokale eigendom” willen wij jou als bewoner financieel laten profiteren van het windpark in de vorm van betaalbare (goedkopere) stroom. Tevens moet dit “lokale eigendom” de motor worden om concreet iets te doen aan de bestrijding van energie armoede.

De Energiecoöperatie Echteld Lienden heeft als doel het realiseren en stimuleren van energiebesparing en duurzame energieproductie voor haar leden. Wij willen onze rol vanuit een vraag gerichte benadering oppakken! Het gaat er immers om wat de behoefte is vanuit de bewoners in de directe omgeving. Wat vind je belangrijk, wat verwacht je van ons en waarom zou je lid worden van de energiecoöperatie?

Wij vragen jouw hulp om antwoorden op onderstaande vragen te krijgen:

Energiecoöperatie
Echteld-Lienden

Panderweg 2
4033 AR Lienden
+31 344 700 220
info@ecoopechteldlienden.nl

NL00 RABO 1234 5678 90
RABONL2U
BTW NL123456789B01
KvK 802 800 72