Investeer in een groene toekomst

Lokale duurzame energie voor
en door inwoners in uw omgeving

Word nu lid
Vattenfall nodigt u uit voor de inloopbijeenkomst op 18 of 26 maart
Om uitleg te geven over de stand van zaken, persoonlijke vragen te beantwoorden en de laatste input op te halen voor het definitief ontwerp, nodigen we u van harte uit voor een van de twee inloopbijeenkomsten op maandag 18 en dinsdag 26 maart.

Tijdens de inloopbijeenkomsten zullen Vattenfall en de provincie aanwezig zijn om meer tekst en uitleg te geven over het ontwerp en de stand van zaken. Daarnaast zijn de bijeenkomsten bedoeld om input op te halen bij de omgeving. We zijn bijvoorbeeld benieuwd naar welke kansen er nog zijn op het gebied van landschappelijke inpassing (zoals het toevoegen van groen of de vormgeving van het windpark). Of waar we op moeten letten bij het intekenen van o.a. wegen richting de turbines op specifieke plekken.

Provincie Gelderland heeft al een besluit genomen over het aantal turbines, de posities en de maximale hoogte. Uiteraard kunt u alle vragen daarover stellen en bieden we daar zoveel mogelijk duidelijkheid over. Voor het definitief ontwerp gaan wij uit van het besluit zoals dat nu genomen is door de provincie, dit staat momenteel niet ter discussie.

Maandag 18 maart, van 16.00 – 20.00 uur:
Dorpshuis IJzendoorn
J.R. Zeemanstraat 12a, 4053 JN IJzendoorn

Dinsdag 26 maart, 16.30 – 20.30 uur
Duikenburg
Voorstraat 30, 4054 MX Echteld

Omwonende voordeel

Met onze algemene ledeninformatieavond hebben we onze leden met behulp van voorbeeld berekeningen kunnen laten zien hoe het omwonende voordeel eruit zou kunnen gaan zien. Ook benieuwd, klik hieronder om hem te bekijken.

Lokaler wordt het niet!

Samen ondernemen in duurzame energieprojecten in onze directe omgeving.

Energiecoöperatie Echteld-Lienden helpt inwoners en ondernemers in hun eigen omgeving te verduurzamen. Men kan profiteren van de lokale voordelen, maar ook invloed uitoefenen. We nodigen iedereen daarom ook uit om mee te denken en of te participeren. Samen brengen we de mooie duurzame initiatieven verder. Op die manier kunnen we ook een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid van onze eigen omgeving.

Wij danken iedereen die de enquête heeft ingevuld.

Kijk hier naar de resultaten van de enquête wat de omwonenden belangrijk vinden, en hoe ze willen profiteren van het Energiepark Echteld – Lienden.

Projecten