Investeer in een groene toekomst

Lokale duurzame energie voor
en door inwoners in uw omgeving

Word nu lid

Vattenfall ontwikkelt in de omgeving Echteld, aan weerszijden van de A15, zeven windturbines. We zijn ons ervan bewust dat windturbines impact kunnen hebben op factoren als leefomgeving en het (uit)zicht. Bij relevante schadefactoren kunnen omwonenden en omliggende bedrijven in aanmerking komen voor een schadevergoeding: het recht op nadeelcompensatie.

beoordeling is gebaseerd op de Omgevingswet. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een schadevergoeding en hoe u een aanvraag tot nadeelcompensatie indient? Kom dan naar de workshop Nadeelcompensatie. Tijdens de workshop vertellen we meer over wat nadeelcompensatie is. We geven een voorlichting over het indienen van een aanvraag en over de procedure en beleidskaders voor nadeelcompensatie.

Workshop Nadeelcompensatie

Datum:       woensdag 15 mei

Tijdstip:      inloop 19.00 uur, start 19.30 uur

Locatie:      Dorpshuis IJzendoorn – J.R. Zeemanstraat 12a

Aanmelden 

Komt u naar de workshop? Meldt u zich uiterlijk maandag 13 mei aan via het aanmeldformulier op de website.

Omwonende voordeel

Met onze algemene ledeninformatieavond hebben we onze leden met behulp van voorbeeld berekeningen kunnen laten zien hoe het omwonende voordeel eruit zou kunnen gaan zien. Ook benieuwd, klik hieronder om hem te bekijken.

Lokaler wordt het niet!

Samen ondernemen in duurzame energieprojecten in onze directe omgeving.

Energiecoöperatie Echteld-Lienden helpt inwoners en ondernemers in hun eigen omgeving te verduurzamen. Men kan profiteren van de lokale voordelen, maar ook invloed uitoefenen. We nodigen iedereen daarom ook uit om mee te denken en of te participeren. Samen brengen we de mooie duurzame initiatieven verder. Op die manier kunnen we ook een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid van onze eigen omgeving.

Wij danken iedereen die de enquête heeft ingevuld.

Kijk hier naar de resultaten van de enquête wat de omwonenden belangrijk vinden, en hoe ze willen profiteren van het Energiepark Echteld – Lienden.

Projecten