Home | Over ons

Over ons

Lokaler wordt het niet!

De coöperatie heeft als doel om de voordelen van de wind- en zonneparken die in de omgeving van Echteld en Lienden (Ochten, Ijzendoorn, Ommeren, Kesteren en Lingemeer) worden gerealiseerd voor de directe omgeving zo optimaal mogelijk te ontwikkelen en te benutten.

In gesprek met de oprichters van Energiecoöperatie Echteld-Lienden

Een energiepark waarvan de omgeving meeprofiteert. Dat is de ambitie bij Energiepark Echteld Lienden. Daarom werkt Vattenfall samen met Energiecoöperatie Echteld-Lienden. Maar wat doet zo’n energiecoöperatie precies? Wat levert het op voor de omgeving? We gaan hierover in gesprek met Marinus van Dee en Manuela van Beest.

Marinus van Dee uit IJzendoorn is één van de oprichters van Energiecoöperatie Echteld-Lienden. Marinus vindt het belangrijk om de opbrengst van het energiepark ook lokaal te verdelen. Degenen die er ‘last’ van hebben, moeten ook meeprofiteren.

Manuela van Beest uit Lienden is medeoprichter van de energiecoöperatie. Ze is melkveehoudster, moeder van drie jongens en woonachtig aan de oostzijde van het plangebied en zet zich in voor belangen van agrariërs en omwonenden. 

De energiecoöperatie is in het najaar van 2021 opgericht. Vertel!

Manuela: “We willen de voordelen van windparken en zonneparken die in de omgeving worden ontwikkeld aan de directe omwonenden ten goede laten komen. Dat kan op verschillende manieren. Denk aan lokaal eigendom en financiële ondersteuning van lokale maatschappelijke initiatieven.”

Marinus: “Je zou de energiecoöperatie ook een nieuwe community kunnen noemen. We streven ernaar dat zoveel mogelijk mensen in de omgeving van het energiepark lid worden, zodat degenen die het meeste merken van de komst van het windpark of zonnepark, ook kunnen meeprofiteren. Lokaler wordt het niet!”

Wat doet een energiecoöperatie eigenlijk?

Marinus: “We zijn er om de kansen die zich lokaal voordoen, ook te benutten. Het zou gaaf zijn als we ervoor kunnen zorgen dat 50procent van het energiepark in bezit komt van de omgeving. Stel je eens voor dat er in de toekomst acht windmolens komen in het gebied. 50 procent lokaal eigendom betekent in dit geval dat er vier van de acht molens van de omgeving worden. Datzelfde geldt voor de zonnepanelen: de helft van de oppervlakte wordt dan van ons. Eigenlijk run je dan een lokaal energiebedrijf! Omwonenden kunnen door lid te worden lokale stroom afnemen en de opbrengst gaat dan naar de mensen die in de buurt wonen.Als we dit kunnen financieren, hebben we de potentie om naast een vereniging ook uit te groeien tot een professionele partij, voor en door inwoners.”

Manuela: “We verwachten ook dat er zogenaamde omgevingsfondsen komen. De bedoeling is dat er een bedragin een fonds gestopt wordt om initiatieven die ten goede komen aan de omgeving te bekostigen, zoals de aanleg van een parkje of het verduurzamen van een sportkantine. Voor Zonnepark Spoorstraat heeft Vattenfall met de gemeente al afgesproken dat er 0,50 cent per MWh in dit fonds gestort wordt als het project operationeel is. Maar wie gaat dit fonds beheren? Naar welke initiatieven gaat dat geld? Daar willenwe als energiecoöperatie over mee kunnen praten. Ook wordt het mogelijk om via obligaties mee te investeren in het energiepark, te beginnen bij zonnepark Spoorstraat.”

Marinus: “Kortom: we willen de mogelijkheden die er zijn financieel goed benutten én dat zo lokaal mogelijk.”

Wat is het voordeel voor omwonenden en ondernemers? En wie kunnen meedoen?

Marinus: ”Iedereen uit Echteld, Lienden, Lingemeer, Ommeren, Kesteren, Ochten en IJzendoorn kan zich aanmelden bij de energiecoöperatie. We willen lokale voordelen wel eerst ter beschikking stellen aan omwonenden in een straal van 2.500 meter rondom energieprojecten.”

Manuela: “Men kan profiteren van voordelen, maar ook invloed uitoefenen. Stel: je runt een bedrijf en wil graag zonnepanelen, maar het lukt je zelf niet om dat te realiseren. Als energiecoöperatie willen we ondernemers en inwoners helpen te verduurzamen. Bijvoorbeeld met zonnepanelen op daken, maar ook met isolatie en laadpalen.”

Marinus: “We nodigen iedereen ook uit om met ons mee te denken. Welke mogelijkheden, wensen en ideeën heb je zelf? Waar is bij jou behoefte aan? Samen brengen we dit mooie initiatief verder. Op die manier kunnen we ook een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het gebied.”

De leefbaarheid van het gebied verbeteren. Hoe kan de energiecoöperatie hier een bijdrage aan leveren?

Marinus: “Als energiecoöperatie hebben we ook een rol om mee te denken met ontwikkelaars over de landschappelijke inpassing, vind ik. Zo zijn we in gesprek met Stichting De Langste Boomgaard om te kijken hoe we het unieke karakter van de Betuwe juist kunnen versterken.”

Manuela: “Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van een fietsroute door en langs de windmolens en zonnevelden, waarbij we investeren in de aanleg van groen. Zo krijgt het gebied een upgrade, wordt het verblijfsgebied voor fietsers interessanter en wellicht is het ook de moeite om te kijken of we de route langs verschillende ondernemers kunnen aanleggen.”

Bestuursleden Energie Coöperatie Echteld Lienden
Van links naar rechts: Bert Budding, Manuela van Beest, Marinus van Dee, Ron van Ewijk

Maak kennis met de bestuursleden:

Bert Budding

Voorzitter

Manuela van Beest

Secretaris

Marinus van Dee

Algemeen bestuurslid

Ron van Ewijk

Financieel adviseur

Investeer in een groene toekomst

Lokale duurzame energie voor
en door inwoners in uw omgeving

Neem contact op